कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

कर्मचारी आवश्यक्ताको लागि दरखास्त फाराम

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge Contract Identification No: Kanakai/NCB/01/2076/77

घरनक्सा तालिम सम्बन्धी सुचना

कनकाई पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युमा प्रशिक्षक आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

सिहदेवी आधारभुत विद्यालयमा शिक्षक आवसश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

परिक्षा फल प्रकासन सम्बन्धी सूचना

एम.आई एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदका लागि सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना

भौतिक संरचना हटाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचाना

बोलपत्र खरिद सम्बन्धी विषेश व्यवस्था वारेको सूचना

खेलकुद संग सम्बन्धित संघ सस्थाहरु नविकरण तथा सूचीकरण हुने सम्बन्धामा

सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण

कनकाइ नगरपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालनका लागि आवस्यक औषधी तथा औषधिजन्य समाग्री दररेट माग सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

कनकाई नगरपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञाप्ति

Pages