FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
37% (44 votes)
ठिकै
17% (20 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
46% (55 votes)
Total votes: 119